Skip to content
Dublin Town Logo

Féile na Gealaí

Sun, 17 Mar 12:00 PM

About

Tar éis comhoibriú an-rathúil in 2022 agus 2023, tá Féile Phádraig ar sceitimíní foireann Fhéile na Gealaí a thabhairt ar ais arís, chun chlár Gaeilge a chru ar siúl ar an 17 Márta. ​ After very successful collaborations in 2022 and 2023, Féile Pádraig is excited to bring back the…

Tar éis comhoibriú an-rathúil in 2022 agus 2023, tá Féile Phádraig ar sceitimíní foireann Fhéile na Gealaí a thabhairt ar ais arís, chun chlár Gaeilge a chru ar siúl ar an 17 Márta. ​

After very successful collaborations in 2022 and 2023, Féile Pádraig is excited to bring back the Féile na Gealaí team again, to curate an Irish language programme on March 17. ​

Is féile cheoil chomhaimseartha Ghaeilge í Féile na Gealaí atá ag dul ó neart go neart ó bunaíodh í. Bronnadh “Féile na Bliana” uirthi ag Gradaim Cheoil NÓS le dhá bhliain anuas agus táthar ag súil go mbeidh breis is 250 duine i láthair ag imeacht na bliana seo. Is é príomhchuspóir na féile ná “ceol, cultúr agus ealaíona na Gaeilge a chur chun cinn ar bhealach nuálaíoch”, de réir shuíomh gréasáin na féile. Is deis iontach í chomh maith do Ghaeilgeoirí ó gach cearn den tír “teacht le chéile agus caidreamh a chothú i nGaeilge”.​

Cé go bhfuil go leor féilte eile ceoil in Éirinn faoi láthair is í Féile na Gealaí an t-aon fhéile chomhaimseartha a reáchtáiltear i nGaeilge. Tugann Féile na Gealaí ardán d’ealaíontóirí Gaeilge atá ag cruthú saothair i réimsí éagsúla ceoil agus atá ag léiriú bheocht úr na teanga. ​

I measc na n-ábhar beidh ceardlanna scéalaíochta, amharclann, scileanna sorcais agus ceol beo ó chuid de phríomh-thaibheoirí Gaeilge na hÉireann.

Féile na Gealaí is a contemporary Irish music festival that has been going from strength to strength since its inception. It has been awarded “Festival of the Year” at the NÓS Music Awards for the past two years and it is expected that over 250 people will be present at this year’s event. The festival’s main objective is to “promote the music, culture and arts of the Irish language in an innovative way”, according to the festival’s website. It is also a great opportunity for Irish speakers from all over the country to “get together and build relationships in Irish”.​

Although there are many other music festivals in Ireland at the moment Féile na Gealaí is the only contemporary festival held in Irish. Féile na Gealaí gives a platform to Irish artists who are creating works in different fields of music and who are showing the fresh vitality of the language. ​

Topics will include storytelling workshops, theatre, circus skills and live music from some of Ireland’s leading Irish language performers.